Categories

M2 DUEL CHANNEL

M2 DUEL CHANNEL là kênh Youtube của cộng đồng người chơi trò chơi thẻ bài đối kháng Yugioh - Pokemon tại Việt Nam

Hoạt động từ năm 2014, được quản lý và điều hành bởi VietDuc Game Production

Bạn có thể truy cập Kênh Youtube của M2 DUEL CHANNEL bằng cách bấm vào ĐÂY

(https://www.youtube.com/channel/UCsYsFwRci6P84aOATfk1RNA)