Categories

M2 Legendary Deck Yugi Muto - Bộ bài huyền thoại của Yugi Muto - Lấy từ Yugioh Legendary Decks 2

  • Dòng sản phẩm:
  • Điểm thưởng được cộng là: 15
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • 899.000 VNĐ
  • 799.000 VNĐ
  • Mua sản phẩm bằng điểm thưởng: Bạn củng có thể dùng điểm thưởng để mua sản phẩm, số điểm thưởng tích lũy để mua sản phẩm là: 800

M2 Legendary Deck Yugi Muto - Bộ bài huyền thoại của Yugi Muto

Bộ bài nguyên bản lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

TRONG HỘP SẢN PHẨM GỒM CÓ

- Bộ bài Yugi Muto nguyên niêm phong lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

- 01 Bộ bọc bài Ultra PRO Standard 50 cái

- 01 Field Center "Yugi Muto và Dark Magician" do Konami sản xuất

DANH SÁCH CÁC LÁ BÀI TRONG BỘ BÀI

M2 Legendary Deck - Yugi Deck
Card number Name Rarity Category
LDK2-ENS01 "Slifer the Sky Dragon" Ultra Rare Effect Monster
LDK2-ENS02 "Obelisk the Tormentor" Ultra Rare Effect Monster
LDK2-ENS03 "The Winged Dragon of Ra" Ultra Rare Effect Monster
LDK2-ENY01 "The Legendary Exodia Incarnate" Ultra Rare Effect Monster
LDK2-ENY02 "Ties of the Brethren" Ultra Rare Normal Spell
LDK2-ENY03 "Obliterate!!!" Ultra Rare Continuous Trap
LDK2-ENY04 "Exodia the Forbidden One" Common Effect Monster
LDK2-ENY05 "Right Arm of the Forbidden One" Common Normal Monster
LDK2-ENY06 "Left Arm of the Forbidden One" Common Normal Monster
LDK2-ENY07 "Right Leg of the Forbidden One" Common Normal Monster
LDK2-ENY08 "Left Leg of the Forbidden One" Common Normal Monster
LDK2-ENY09 "Exodia Necross" Common Effect Monster
LDK2-ENY10 "Dark Magician" Common Normal Monster
LDK2-ENY11 "Dark Magician Girl" Common Effect Monster
LDK2-ENY12 "Buster Blader" Common Effect Monster
LDK2-ENY13 "Silent Magician LV8" Common Effect Monster
LDK2-ENY14 "Silent Magician LV4" Common Effect Monster
LDK2-ENY15 "The Tricky" Common Effect Monster
LDK2-ENY16 "Big Shield Gardna" Common Effect Monster
LDK2-ENY17 "Magician's Valkyria" Common Effect Monster
LDK2-ENY18 "Blast Magician" Common Effect Monster
LDK2-ENY19 "Blockman" Common Effect Monster
LDK2-ENY20 "Marshmallon" Common Effect Monster
LDK2-ENY21 "Sangan" Common Effect Monster
LDK2-ENY22 "Gold Sarcophagus" Common Normal Spell
LDK2-ENY23 "Swords of Revealing Light" Common Normal Spell
LDK2-ENY24 "Magical Dimension" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENY25 "Magicians Unite" Common Normal Spell
LDK2-ENY26 "Tricky Spell 4" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENY27 "Thousand Knives" Common Normal Spell
LDK2-ENY28 "Dark Magic Attack" Common Normal Spell
LDK2-ENY29 "Contract with Exodia" Common Normal Spell
LDK2-ENY30 "Messenger of Peace" Common Continuous Spell
LDK2-ENY31 "Dark Factory of Mass Production" Common Normal Spell
LDK2-ENY32 "Monster Reincarnation" Common Normal Spell
LDK2-ENY33 "Secret Village of the Spellcasters" Common Field Spell
LDK2-ENY34 "Pot of Duality" Common Normal Spell
LDK2-ENY35 "Mirror Force" Common Normal Trap
LDK2-ENY36 "Magical Hats" Common Normal Trap
LDK2-ENY37 "Magic Cylinder" Common Normal Trap
LDK2-ENY38 "Magician's Circle" Common Normal Trap
LDK2-ENY39 "Backup Soldier" Common Normal Trap
LDK2-ENY40 "Gravity Bind" Common Continuous Trap
LDK2-ENT01 "Token" Ultra Rare Token

Gửi Bình luận

Please login or register to review