Categories

M2 Legendary Deck Kaiba Seto - Bộ bài huyền thoại của Kaiba Seto - Lấy từ Yugioh Legendary Decks 2

  • Dòng sản phẩm:
  • Điểm thưởng được cộng là: 11
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • 799.000 VNĐ
  • 649.000 VNĐ
  • Mua sản phẩm bằng điểm thưởng: Bạn củng có thể dùng điểm thưởng để mua sản phẩm, số điểm thưởng tích lũy để mua sản phẩm là: 600

M2 Legendary Deck Kaiba Seto - Bộ bài huyền thoại của Kaiba Seto

Bộ bài nguyên bản lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

TRONG HỘP SẢN PHẨM GỒM CÓ

- Bộ bài Kaiba Seto nguyên niêm phong lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

- 01 Bộ bọc bài Ultra PRO Standard 50 cái

- 01 Field Center "Kaiba và Blue-Eyes White Dragon" do Konami sản xuất

DANH SÁCH CÁC LÁ BÀI TRONG BỘ BÀI

Kaiba Deck
Card number Name Rarity Category
LDK2-ENK01 "Blue-Eyes White Dragon" Common Normal Monster
LDK2-ENK01 "Blue-Eyes White Dragon" (Alternate art) Common Normal Monster
LDK2-ENK01 "Blue-Eyes White Dragon" (Alternate art) Common Normal Monster
LDK2-ENK02 "Dragon Spirit of White" Common Effect Monster
LDK2-ENK03 "Kaibaman" Common Effect Monster
LDK2-ENK04 "The White Stone of Legend" Common Effect Tuner monster
LDK2-ENK05 "The White Stone of Ancients" Common Effect Tuner monster
LDK2-ENK06 "Maiden with Eyes of Blue" Ultra Rare Effect Tuner monster
LDK2-ENK07 "Protector with Eyes of Blue" Common Effect Tuner monster
LDK2-ENK08 "Master with Eyes of Blue" Common Effect Tuner monster
LDK2-ENK09 "Battle Ox" Common Normal Monster
LDK2-ENK10 "La Jinn the Mystical Genie of the Lamp" Common Normal Monster
LDK2-ENK11 "Vorse Raider" Common Normal Monster
LDK2-ENK12 "Alexandrite Dragon" Common Normal Monster
LDK2-ENK13 "Blade Knight" Common Effect Monster
LDK2-ENK14 "Ancient Lamp" Common Effect Monster
LDK2-ENK15 "Tiger Dragon" Common Effect Monster
LDK2-ENK16 "Kidmodo Dragon" Common Effect Monster
LDK2-ENK17 "King of the Swamp" Common Effect Monster
LDK2-ENK18 "Rider of the Storm Winds" Common Effect Tuner monster
LDK2-ENK19 "Burst Stream of Destruction" Common Normal Spell
LDK2-ENK20 "Beacon of White" Common Equip Spell
LDK2-ENK21 "Mausoleum of White" Common Field Spell
LDK2-ENK22 "Polymerization" Common Normal Spell
LDK2-ENK23 "Enemy Controller" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENK24 "Shrink" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENK25 "Silent Doom" Common Normal Spell
LDK2-ENK26 "The Melody of Awakening Dragon" Ultra Rare Normal Spell
LDK2-ENK27 "Ancient Rules" Common Normal Spell
LDK2-ENK28 "Trade-In" Common Normal Spell
LDK2-ENK29 "Where Arf Thou?" Common Normal Spell
LDK2-ENK30 "Pot of Dichotomy" Common Normal Spell
LDK2-ENK31 "Fusion Substitute" Common Normal Spell
LDK2-ENK32 "Unexpected Dai" Common Normal Spell
LDK2-ENK33 "Negate Attack" Common Counter Trap
LDK2-ENK34 "Final Attack Orders" Common Continuous Trap
LDK2-ENK35 "Shadow Spell" Common Continuous Trap
LDK2-ENK36 "Cloning" Common Normal Trap
LDK2-ENK37 "Fusion Reserve" Common Normal Trap
LDK2-ENK38 "Jar of Avarice" Common Normal Trap
LDK2-ENK39 "Azure-Eyes Silver Dragon" Common Effect Synchro Monster
LDK2-ENK40 "Blue-Eyes Ultimate Dragon" Ultra Rare Fusion Monster
LDK2-ENK41 "First of the Dragons" Common Effect Fusion Monster
LDK2-ENT02 "Token" Ultra Rare Token

Gửi Bình luận

Please login or register to review