Categories

M2 Legendary Deck Joey Wheeler (Jonouchi) - Bộ bài huyền thoại của Joey Wheeler - Lấy từ Yugioh Legendary Decks 2

  • Dòng sản phẩm:
  • Điểm thưởng được cộng là: 11
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • 799.000 VNĐ
  • 649.000 VNĐ
  • Mua sản phẩm bằng điểm thưởng: Bạn củng có thể dùng điểm thưởng để mua sản phẩm, số điểm thưởng tích lũy để mua sản phẩm là: 600

M2 Legendary Deck Joey Wheeler - Bộ bài huyền thoại của Joey Wheeler

Bộ bài nguyên bản lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

TRONG HỘP SẢN PHẨM GỒM CÓ

- Bộ bài Joey Wheeler nguyên niêm phong lấy từ Yugioh Legendary Decks 2 (2020)

- 01 Bộ bọc bài Ultra PRO Standard 50 cái

- 01 Field Center "Joey Wheeler và Red-Eyes Black Dragon" do Konami sản xuất

DANH SÁCH CÁC LÁ BÀI TRONG BỘ BÀI

Joey Deck
Card number Name Rarity Category
LDK2-ENJ01 "Red-Eyes Black Dragon" (as "Red-Eyes B. Dragon") Common Normal Monster
LDK2-ENJ02 "Red-Eyes Black Flare Dragon" Common Gemini monster
LDK2-ENJ03 "Red-Eyes Archfiend of Lightning" Common Gemini monster
LDK2-ENJ04 "Red-Eyes Retro Dragon" Common Effect Monster
LDK2-ENJ05 "The Black Stone of Legend" Ultra Rare Effect Monster
LDK2-ENJ06 "Black Metal Dragon" Common Effect Monster
LDK2-ENJ07 "Axe Raider" Common Normal Monster
LDK2-ENJ08 "Alligator's Sword" Common Normal Monster
LDK2-ENJ09 "Baby Dragon" Common Normal Monster
LDK2-ENJ10 "Jinzo" Common Effect Monster
LDK2-ENJ11 "Goblin Attack Force" Common Effect Monster
LDK2-ENJ12 "Gearfried the Iron Knight" Common Effect Monster
LDK2-ENJ13 "Rocket Warrior" Common Effect Monster
LDK2-ENJ14 "Blue Flame Swordsman" Common Effect Monster
LDK2-ENJ15 "Time Wizard" Common Effect Monster
LDK2-ENJ16 "Phoenix Gearfried" Common Gemini monster
LDK2-ENJ17 "Gemini Summoner" Common Effect Monster
LDK2-ENJ18 "Blazewing Butterfly" Common Gemini monster
LDK2-ENJ19 "Dark Valkyria" Common Gemini monster
LDK2-ENJ20 "Command Knight" Common Effect Monster
LDK2-ENJ21 "Valkyrian Knight" Common Effect Monster
LDK2-ENJ22 "Keeper of the Shrine" Common Effect Monster
LDK2-ENJ23 "Inferno Fire Blast" Common Normal Spell
LDK2-ENJ24 "Red-Eyes Fusion" Common Normal Spell
LDK2-ENJ25 "Cards of the Red Stone" Common Normal Spell
LDK2-ENJ26 "Polymerization" Common Normal Spell
LDK2-ENJ27 "Salamandra" Common Equip Spell
LDK2-ENJ28 "Scapegoat" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENJ29 "Foolish Burial" Common Normal Spell
LDK2-ENJ30 "Roulette Spider" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENJ31 "Supervise" Common Equip Spell
LDK2-ENJ32 "Mystical Space Typhoon" Common Quick-Play Spell
LDK2-ENJ33 "Symbols of Duty" Common Equip Spell
LDK2-ENJ34 "Return of the Red-Eyes" Ultra Rare Continuous Trap
LDK2-ENJ35 "Red-Eyes Spirit" Common Normal Trap
LDK2-ENJ36 "Kunai with Chain" Common Normal Trap
LDK2-ENJ37 "Call of the Haunted" Common Continuous Trap
LDK2-ENJ38 "Torrential Tribute" Common Normal Trap
LDK2-ENJ39 "Burst Breath" Common Normal Trap
LDK2-ENJ40 "Curse of Anubis" Common Normal Trap
LDK2-ENJ41 "Red-Eyes Flare Metal Dragon" Ultra Rare Effect Xyz Monster
LDK2-ENJ42 "Archfiend Black Skull Dragon" Common Effect Fusion Monster
LDK2-ENJ43 "Alligator's Sword Dragon" Common Effect Fusion Monster
LDK2-ENT03 "Token" Ultra Rare Token

Gửi Bình luận

Please login or register to review