Categories

Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon - Yugioh Structure Deck - Dành cho thị trường Hoa Kỳ USA

  • Nhà sản xuất: KONAMI
  • Dòng sản phẩm: 083717853077
  • Điểm thưởng được cộng là: 6
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • 449.000 VNĐ
  • 349.000 VNĐ
  • Mua sản phẩm bằng điểm thưởng: Bạn củng có thể dùng điểm thưởng để mua sản phẩm, số điểm thưởng tích lũy để mua sản phẩm là: 350

Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon - Yugioh Structure Deck

Dành cho thị trường Hoa Kỳ USA

Gửi Bình luận

Please login or register to review